عکس : حسن بردال
هابیل [ ۲۹ اسفند ۱۳۸۶ ]

بسیار بسیار زیبا با انكه عكسهای زیادی دیدم ولی این واقعا محشره تبریك میگم


نیک خو [ ۲۵ دى ۱۳۸۶ ]

سلام حسن جان یه چه سبکی هن که دنبال اکنی همیشه باید سایه و چیزها توی عکست بشتن یه نمایشگاه هم همیطوری هستره همه اش چیزی توی هو هسته ما نمون فهمی ................ شوخی اکردنم عکس جونی در هندن موفق بشی دوست عزیز


203249